top of page
Sīkdatnes un privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datus apstrādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Line arhitekti”, reģistrācijas numurs 40203176260, juridiskā adrese Babītes novads, Salas pagasts, Sila iela 37, LV-2105 (turpmāk – Line arhitekti), kas vienpersoniski atbild par Jūsu datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Būvfirma Laura ir apņēmusies aizsargāt savu klientu, darbinieku (esošos un topošos) un sadarbības partneru privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu, darbinieku (esošos un topošos) un sadarbības partneru personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Šajā dokumentā termini „mēs”, „mūsu” un „mūs” attiecas uz Būvfirma Laura.  Termini ”Jūs” un „Jūsu” attiecas uz Jums – šīs privātuma politikas lasītāju.
Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Nosūtot savus personas datus mums, Jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam personas datus vai citu informāciju, ko Jūs sniedzat e-pastā vai kādā citā saziņas veidā. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, nesūtiet mums savus personas datus.

Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem piemērojamiem Latvijas tiesību aktiem privātuma jomā.

1. Konfidencialitāte

Visa informācija, kas tiek saņemta no klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem tiek izmantota, lai atvieglotu saziņas, dokumentu sagatavošanas procesu. Klientu dati ir pieejami tikai nepieciešamības gadījumā un tikai Būvfirma Laura darbiniekiem vai pilnvarotām personām.

2. Piekrišana personīgo datu apstrādei
Mūsu mājas lapā netiek apstrādāta jeb kāda veida personas dati, savukārt ja Jūs mums nododat savus personas datus jeb kādā formā (mobilajās ierīcēs, papīra formātā, personīgi vai elektroniski), Jūs piekrītat savu personīgo datu apstrādei un izmantošanai. Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību.

Kontaktinformācijas pieraksti tiek uzglabāti vienu gadu, ja dati pēc termiņa beigām ir vēl aktuāli, tad sazināsimies ar personu un vienosimies par datu glabāšanu vēl uz gadu.

 

Ja Privātuma politikā tiks veiktas izmaiņas, tās tiks publicētas šajā sadaļā, lai Jūs vienmēr būtu informēts par to, kā mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu datus.

 

3. Kādus datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam šādus datus:
-personīgos datus - Jūsu elektroniskā pasta adresi, vārdu, uzvārdu, pasta adresi, telefonu numuru, personas kodu, bankas konta datus, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses;

 

4. Datu apstrādes mērķis

 • kontaktēšanās ar Jums;

 • noformēt līgumu, lietvedības dokumentus, grāmatvedības dokumentus, rēķinus;

 • veikt apdrošināšanu;

 • garantijas saistību izpilde;

 • pakalpojumu uzlabošanai;

 • klientu apkalpošanai;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • norēķinu administrēšanai;

 • parādu atgūšanai un piedziņai;

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā

 • Būvfirmas Laura īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai Būvfirma Laura birojā un objektos, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām Būvfirma Laura nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

 

5. Datu apstrāde
Mēs apņemamies izmantot Jūsu datus tikai saistību izpildei un neatklāt tos trešajām personām bez Jūsu rakstiskas piekrišanas, izņemot:
-ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
-ja informāciju ir nepieciešams nodot dzīvības apdrošināšanas firmai, kura mūs apkalpo;

6. Personīgo datu aizsardzība
Visi personīgie dati tiek aizsargāti no nesankcionētas pieejas ar modernākajām drošības tehnoloģijām, kā arī tiek izmantoti citi tehniskie un organizatoriskie līdzekļi, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

7. Sīkdatņu (Cookies – angļu valodā) izmantošana
Sīkdatne jeb sīkfails (cookie) tiek saglabāts lietotāja datorā kā neliela teksta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu lietotāja personīgās preferences un veicinātu mājas lapas ērtāku lietošanu attiecīgajam lietotājam. Sīkdatne pati par sevi identificē datoru, bet ne individuālo lietotāju.
Jums ir iespēja bloķēt, dzēst uzstādītās sīkdatnes vai atsaukt doto piekrišanu, mainot uzstādījumus Jūsu interneta pārlūkā. Atkarībā no pārlūka veida, noklikšķiniet uz kādu no saitēm un sekojiet instrukcijām:
Pārlūkprogramma Explorer
Pārlūkprogramma Chrome
Pārlūkprogramma Mozilla
Pārlūkprogramma Opera
Pārlūkprogramma Safari
Sīkdatņu lejupielādes bloķēšana vai to dzēšana padara neaktīvas dažas funkcijas mūsu mājas lapā, kas var novest pie ierobežotas interneta vietnes lietošanas.

 

8. Piekļuve personas datiem
Jums, iesniedzot rakstisku pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju, ja normatīvie akti to atļauj:
- kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, tiesiskais pamats un veids, kad mainīta datos iekļautā informācija;
- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

 

9. Apkopoto datu atjaunošana un mainīšana
Informāciju, Jūs varat mainīt, zvanot, tiekoties individuāli vai sūtot e-pastu ar aktuālo informāciju.

 

10. Noslēgumam un kontaktinformācija
Mēs izmantojam informāciju, kuru saņemam no jums personīgi, lai vienkāršotu saziņu ar Jums. Jūsu dati būs pieejami tikai Būvfirma Laura darbiniekiem vai pilnvarotām personām nepieciešamības gadījumā. Mēs nepārdodam, neizplatām un nenododam mūsu klientu personīgos datus nevienam, kas nav Būvfirma Laura darbinieks vai pilnvarotā persona, izņemot šajā Privātuma politikā noteiktos izņēmumus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, ja vēlaties atjaunot vai mainīt savus datus, ja vēlaties dzēst savus datus no mūsu sistēmas, kā arī ja Jums rodas kādi jautājumi par konfidencialitāti vai personīgo datu aizsardzību, lūdzu, vēršaties pie mums: +371 29241464, info@line.lv

bottom of page